Cauza T-76/19: Hotărârea Tribunalului din 13 mai 2020 – Pontinova/EUIPO – Ponti & Partners (pontinova) [„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative pontinova – Marca națională verbală anterioară PONTI – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Public relevant – Similitudinea serviciilor – Similitudinea semnelor – Apreciere globală a riscului de confuzie”]