Lieta T-76/19: Vispārējās tiesas 2020. gada 13. maija spriedums – Pontinova/EUIPO – Ponti & Partners (“pontinova”) (Eiropas Savienības preču zīme – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “pontinova” reģistrācijas pieteikums – Agrāka valsts vārdiska preču zīme “PONTI” – Relatīvs atteikuma pamats – Sajaukšanas iespēja – Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Konkrētā sabiedrības daļa – Pakalpojumu līdzība – Apzīmējumu līdzība – Visaptverošs sajaukšanas iespējas vērtējums)