Kirjallinen kysymys E-9514/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komissiolle. Moottoriteitä hallinnoivien yhtiöiden pelastustoimet Espanjassa