Predbežné oznámenie o koncentrácii [Vec M.9736 – Lone Star / BASF construction chemicals (EB) business] (Text s významom pre EHP) 2020/C 217/08