Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9736 – Lone Star / BASF construction chemicals (EB) business) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 217/08