Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9736 – Lone Star / BASF construction chemicals (EB) business) (Tekstas svarbus EEE) 2020/C 217/08