Kohtuasi T-329/16: 21. juunil 2016 esitatud hagi – Bristol-Myers Squibb Pharma versus komisjon ja ravimiamet