Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 235/2011 z dnia 10 marca 2011 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw