Echivalarea calificărilor profesionale între statele membre ***I Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 20 mai 2008 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Deciziei nr. 85/368/CEE a Consiliului privind echivalarea calificărilor profesionale între statele membre ale Comunității Europene (COM(2007)0680 — C6-0398/2007 — 2007/0234(COD))