Zadeva C-306/06: Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 3. aprila 2008 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Köln – Nemčija) – 01051 Telecom GmbH proti Deutsche Telekom AG (Direktiva 2000/35/ES – Boj proti zamudam pri plačilih v trgovinskih poslih – Člen 3(1)(c)(ii) – Zamuda pri plačilu – Bančno nakazilo – Dan, od katerega se plačilo šteje za izvršeno)