Kohtuasi C-306/06: Euroopa Kohtu (esimene koda) 3. aprilli 2008 . aasta otsus (Oberlandesgericht Kölni eelotsusetaotlus — Saksamaa) — 01051 Telecom GmbH versus Deutsche Telekom AG (Direktiiv 2000/35/EÜ — Hilinenud maksmisega võitlemine äritehingute puhul — Artikli 3 lõike 1 punkti c alapunkt ii — Hilinenud maksmine — Pangaülekanne — Kuupäev, mil makse tuleb lugeda sooritatuks)