Vec C-554/18 P: Odvolanie podané 29. augusta 2018: Lion’s Head Global Partners LLP proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) zo 14. júna 2018 vo veci T-310/17, Lion’s Head Global Partners LLP/EUIPO