Sprawy połączone T-246/08 i T-332/08: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 9 lipca 2009 r. — Melli Bank przeciwko Radzie (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa — Środki ograniczające skierowane przeciwko Islamskiej Republice Islamu w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu materiałów jądrowych — Zamrożenie funduszy — Skarga o stwierdzenie nieważności — Kontrola sądowa — Proporcjonalność — Równość traktowania — Obowiązek uzasadnienia — Zarzut niezgodności z prawem — Artykuł 7 ust. 2 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 423/2007)