Kommissionens beslut av den 28/08/2008 om att förklara en företagskoncentration förenlig med den gemensamma marknaden (ärende nr COMP/M.5278 - BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL / CITIBANK PRIVATE BANKING GERMANY) på grundval av rådets förordning (EG) nr 139/2004. (Endast den engelska texten är giltig)