2007/195/EK: A Bizottság határozata ( 2007. március 27. ) a 2037/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében a részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének kvótái gyártók és importőrök közötti kiosztása rendszerének a 2003-tól 2009-ig terjedő időszakra történő meghatározásáról (az értesítés a C(2007) 819_2. számú dokumentummal történt)