Tarybos sprendimas 2002 m. vasario 28 d. įkuriantis Eurojustą siekiant sustiprinti kovą su sunkiais nusikaltimais (2002/187/TVR)