Neuvoston suositus, annettu 31 päivänä toukokuuta 2007 , vammojen ehkäisystä ja turvallisuuden edistämisestä ETA:n kannalta merkityksellinen teksti