Věc T-779/19: Žaloba podaná dne 12. listopadu 2019 – Ashtead Financing v. Komise