2009 m. vasario 5 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) sprendimas.