Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-kunsill, lill-kumitat ekonomiku u soċjali ewropew u lill-kumitat tar-reġjuni - L-iżvilupp ta’ l-internet - Pjan ta’ Azzjoni għall-użu tas-sitt verżjoni tal-Protokoll ta’ l-Internet (IPv6) fl-Ewropa