Meddelande från kommissionen om lika möjligheter för funktionshindrade personer - En ny handikappstrategi för Europeiska gemenskapen - Utkast: resolution utfärdad av rådet och av medlemsstaternas regeringsföreträdare församlade i rådet om lika möjligheter för funktionshindrade personer