Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Enotni trg digitalnih vsebin – trendi in priložnosti za MSP (mnenje na lastno pobudo)