Zadeva T-221/15: Tožba, vložena 5. maja 2015 – Arbuzov/Svet