Komisijas Regula (EK) Nr. 450/2009 ( 2009. gada 29. maijs) par aktīvajiem un viedajiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem (Dokuments attiecas uz EEZ)