Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 1614/74 van de Raad van 25 juni 1974 houdende tijdelijke schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief op een aantal landbouwprodukten (PB nr. L 174 van 28.6.1974)