Zaak C-351/11: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 8 november 2012 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — België) — KGH Belgium NV/Belgische staat (Douaneschuld — Navordering van rechten bij invoer of uitvoer — Boeking van rechten — Nadere voorschriften)