Tarybos reglamentas (EB) Nr. 980/2005 2005 m. birželio 27 d. dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo