Nõukogu määrus (EÜ) nr 980/2005, 27. juuni 2005, üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta