Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/999 tad-9 ta’ Lulju 2020 li jistabbilixxi r-regoli għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) 2016/429 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tal-approvazzjoni ta’ stabbilimenti tal-prodotti ġerminali u t-traċċabilità ta’ prodotti ġerminali ta’ annimali bovini, porċini, ovini, kaprini u ekwini (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)