Lieta C-596/10: Tiesas (septītā palāta) 2012. gada 8. marta spriedums — Eiropas Komisija/Francijas Republika (Valsts pienākumu neizpilde — Pievienotās vērtības nodoklis — Direktīva 2006/112/EK — Samazinātu PVN likmju piemērošana darījumiem ar zirgu dzimtas dzīvniekiem, it īpaši zirgiem)