Asia C-596/10: Unionin tuomioistuimen tuomio (seitsemäs jaosto) 8.3.2012 — Euroopan komissio v. Ranskan tasavalta (Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen — Arvonlisävero — Direktiivi 2006/112/EY — Alennetun arvonlisäverokannan soveltaminen hevoseläimiin, erityisesti hevosiin, liittyviin liiketoimiin)