Inbjudan att söka bidrag – GD EAC/28/07 (Generaldirektoratet för utbildning och kultur) – Europeiska sammanslutningar med verksamhet på europeisk nivå inom utbildningsområdet