Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai - Metinė ataskaita Biudžeto įvykdymo patvirtinimo institucijai DĖL 2007 m. atlikto vidaus audito {SEC (2008) 2361 galutinis}