A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak - Éves jelentés a mentesítésért felelős hatóság részére a 2007-ben elvégzett belső ellenőrzésekről {SEC(2008) 2361 végleges}