Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet - Årsberetning til dechargemyndigheden om interne revisioner foretaget i 2007 {SEK(2008) 2361 endelig}