Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet for brændselsceller og brint for regnskabsåret 2012 — Ændringsbudget nr. 1 og 2