Sklep št. 5/2016 Odbora veleposlanikov AKP-EU z dne 22. decembra 2016 o razrešnici direktorju Centra za razvoj podjetništva (CRP) glede izvrševanja proračuna Centra za proračunski leti 2011 in 2012 [2017/52]