Rozhodnutie Výboru veľvyslancov AKT – EÚ č. 5/2016 z 22. decembra 2016, ktorým sa riaditeľovi Centra pre rozvoj podnikania (CDE) udeľuje absolutórium v súvislosti s plnením rozpočtov centra v rozpočtových rokoch 2011 a 2012 [2017/52]