ĀKK un ES Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 5/2016 (2016. gada 22. decembris), ar kuru sniedz apstiprinājumu Uzņēmējdarbības attīstības centra (UAC) direktoram par centra 2011. un 2012. finanšu gada budžeta izpildi [2017/52]