Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 211/2012 ze dne 7. prosince 2012 , kterým se mění příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP