Besluit van 15/01/1997 houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit), Staatsblad nr 60 van 25/02/1997