Kohtuasi C-421/12: 13. septembril 2012 esitatud hagi — Euroopa Komisjon versus Belgia Kuningriik