2012 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto Nr. 2 projektas – Tarybos pozicija