Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 2 – nõukogu seisukoht