Rozhodnutí Rady (EU) 2020/2073 ze dne 7. prosince 2020 o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Radě přidružení EU-Turecko ke změně rozhodnutí Rady přidružení ES-Turecko č. 1/98 o obchodním režimu pro zemědělské produkty nahrazením protokolu 3 k němu o definici pojmu „původní produkty“ a o metodách správní spolupráce