Skriftlig fråga E-1543/10 från Saïd El Khadraoui (S&D) till kommissionen. Reglering av arbetstider och/eller kör- och vilotider för järnvägspersonal