2010/627/EU: Besluit nr. 3/2010 van het Statistisch Comité Europese Unie/Zwitserland van 1 oktober 2010 tot wijziging van bijlage B bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat over samenwerking op het gebied van statistiek