Skriftlig fråga P-002325/11 Syed Kamall (ECR) till kommissionen. Tillgång på socker på EU-marknaden