Asia F-45/06 REV: Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 20.9.2011 — De Buggenoms ym. v. komissio (Henkilöstö — Oikeudenkäyntimenettely — Purkamishakemus asian ottamiseksi uudelleen käsiteltäväksi — Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 119 artikla — Virkamiestuomioistuimen ratkaisu — Purkamishakemus, joka koskee määräystä asian poistamiseksi rekisteristä kanteen peruuttamisen vuoksi — Oikeusvoima — Puuttuminen — Tutkimatta jättäminen viran puolesta)