Cauza T-241/09: Acțiune introdusă la 16 iunie 2009 — Nikolaou/Curtea de Conturi